De kunst van het creëren en vasthouden van een effectief team

De interimmer heeft met zijn flexibele rol een bijzondere en lastige positie in een organisatie. Niet alleen moeten ze snel ‘up and running’ zijn om de gestelde doelen te realiseren. Met hun komst veranderen ze meestal de teamdynamiek en ondervinden ze de schurende werking van het nieuwe teamvormingsproces.

De samenstelling verandert
Doordat de interimmer aan het team wordt toegevoegd of iemand in het team vervangt, verandert namelijk de samenstelling van het team en daarmee vaak ook de dynamiek. Hoe kan jij als professional met jouw set aan kennis, jouw unieke set aan vaardigheden en gedrag de opdrachtgever nou het beste helpen? En hoe kan je met meer gemak en plezier je opdracht doen? En hoe kan ik als opdrachtgever het beste daarop inspelen?

90% van succes heeft te maken met persoonlijke vaardigheden
Omdat te ontwikkelen vroeg Annelies Ruis van WerfSelect mij om een training te ontwikkelen voor interimmers. 10% van het succes van een opdracht heeft namelijk maar te maken met kennis. Wat je aan persoonlijke vaardigheden meebrengt, is vaak veel bepalender.

Training: Next Level Interim Management
In vijf trainingen leerde zij om zichzelf meer als instrument te gebruiken. Als voormalig marketing manager weet ik hoe belangrijk de positie kan zijn van zo’n ingehuurde nieuwe professional. Door ervaringsgericht te werken en cases uit de dagelijks praktijk te gebruiken, leerde de deelnemers effectiever om te gaan met lastige situaties in een opdracht. Het waren prachtige trainingen waar de deelnemers zichzelf en elkaar op een diep niveau leerde kennen. Dat smaakt naar meer. Volgend jaar start de nieuwe groep.

Teamdynamiek beïnvloeden
Ik leerde ze ook hoe slechts 3 simpele regels ten grondslag liggen aan een effectief team en welke krachtige rol zij daarin kunnen vervullen. Want het is niet makkelijk om een team te leiden of er lid van te zijn. De complexe systemen, de grote verantwoordelijkheden en de enorme hoeveelheid signalen die je elke dag op je krijgt afgevuurd, geven telkens een nieuwe dynamiek.

Verandering is de constante
Belangrijk om te weten is dat deze regels aan verandering onderhevig zijn. De omgeving verandert, het team ontwikkelt zich, een crisis dient zich aan, iemand gaat weg of er komt een nieuw lid bij et cetera. Het betekent dat er telkens een nieuwe dynamiek ontstaat waardoor er kans is op conflict of disfunctioneel contact. Het kan ook betekenen dat de normen, waarden, processen en werkwijze opnieuw moeten worden bekeken en ze zelfs aan te passen.

Lees in onderstaande kader meer over de 3 vuistregels en de zoektocht naar het perfect team. En krijg toegang tot het onderzoek waarop deze regels zijn gebaseerd.

3 vuistregels van het perfecte team

Heb je wel eens die ‘flow’ in je team ervaren? Het is een bijzonder gevoel. De tijd lijkt stil te staan en resultaten worden – met creativiteit, intelligentie, ervaring en lef – moeiteloos en met plezier gehaald. En plotseling is er een verstoring waardoor je uit die zone wordt gehaald. Hoe kom je er dan weer in?

Vuistregels voor teams

Teamontwikkeling is bijzonder complex omdat er zo veel factoren zijn die de balans kunnen verstoren. Je kunt drie simpele vuistregels – die gebaseerd zijn op een onderzoek naar het perfecte team – bij ontwikkelingsvraagstukken hanteren die zowel voor startende als volwassen teams gelden. Het Het leidt naar meer openheid, vertrouwen en commitment. Het – verborgen – potentieel van het team wordt aangesproken en de hiaten worden beter ondervangen.

Regel 1: Met empathie luisteren en begrijpen

Kun je met empathie luisteren? Kun je je eigen mening en doel aan de kant zetten en de ander werkelijk begrijpen? Het betekent dat je niet alleen naar het gedrag of de motivatie kijkt, maar ook meer let op de bron van die twee. Waarom vind jij dit belangrijk? Wat zijn de gevolgen als we dit doen? Hoe verhoudt dit zich tot de belangen van anderen? Je doet dit om het belang van ‘de ander’ duidelijk te maken – vaak is dat voor ‘de ander’ soms ook een vraag. Bewustzijn op de bron geeft inzicht in het gemeenschappelijke en het verschil. Het maakt ook dat ‘de ander’ wordt gezien. Dat is vaak al het halve werk als je tot besluitvorming wilt komen. Ben ik gehoord?

Regel 2: Evenveel vaan het woord

Om de teamintelligentie en het teamvermogen – die groter zijn dan de som van alle individuen – te benutten, wil je twee dingen bewerkstelligen. Je wilt de talenten, vaardigheden en capaciteiten van elk lid aanspreken om de diversiteit van het team optimaal te benutten. En je wilt dat iedereen commitment geeft. Door iedereen tijd te geven, krijg je inzicht in elk perspectief en is er voor iedereen gelegenheid om zich aan het team, de samenwerking en haar doelstellingen te verbinden.

Regel 3: werkwijze uitgaande van de bestaande talenten en vaardigheden

De normen, waarden en werkwijze worden op basis van de talenten, vaardigheden en capaciteiten van het team vastgesteld. Het geeft ook zicht op hoe je met de hiaten van het individu en van het team omgaat. Het ene team heeft baat bij zelfsturing, werkt in een kleine subgroep terwijl het andere team op dit moment een sterke behoefte aan hiërarchie heeft.

Vragen over De kunst van het creëren en vasthouden van een effectief team?

Neem contact op met Annelies Ruis

Eigenaar / Consultant annelies@werfselect.nl
06-54227874

Geïnteresseerd?