Werven = marketing

Het zijn de grote internetbedrijven die de beste werving en selectiemethoden hanteren om de meest talentvolle medewerkers aan te trekken. Annet Aris (docent digitale strategie aan Insead en commissaris bij diverse bedrijven) schreef hierover in het FD op 4 juni 2016. Ze beschrijft hierbij hoe op Insead de traditionele bedrijven vaak aan het kortste eind trekken bij het werven van de meest talentvolle studenten.

De normale wervingspraktijk bij traditionele bedrijven is over het algemeen: er valt een gat, we beschrijven de positie en de minimale eisen waar de kandidaat aan moet voldoen, adverteren deze en wachten wie erop af komt.

De genoemde internetbedrijven daarentegen excelleren in een pro-actieve, datagedreven aanpak. Door te analyseren welke mensen succesvol zijn in hun bedrijf weten ze precies naar welke eigenschappen ze op zoek zijn. Ze weten welke eigenschappen cruciaal zijn en hoe ze die (online) kunnen meten. Daardoor kunnen ze sneller selecteren, voordat andere geïnteresseerden zich melden, en toptalenten over de streep halen met een relevant aanbod.

Mijns inziens hanteren deze bedrijven een moderne marketingaanpak voor het werven van kandidaten. Ze analyseren op basis van beschikbare data heel precies wie hun targetgroup is en wat hun behoeften zijn. Ze baseren hier hun strategie op om zo snel en gefocust, voor de concurrentie ook maar in de buurt kan komen, de beste kandidaten binnen te halen met een maatwerkaanbod.

De aanpak van WerfSelect bij het vinden van de best passende kandidaten voor opdrachtgevers is hier ook op geënt. De allerbelangrijkste stap in dit proces is om met elkaar te praten over wat er moet gebeuren. Wie binnen het bedrijf heeft hier eerder op geëxcelleerd? Wat zegt dit over het profiel van de persoon die we zoeken? Daaruit volgen de wensen ten aanzien van de persoonlijkheid en ervaring van de toekomstige medewerker. Wie is deze persoon en waar kunnen we deze vinden en bereiken? Daarmee gaan we concreet en heel gericht aan de slag. Om de targetgroup te interesseren en verleiden om eens te komen praten. Marketing dus.

Wil je hier eens over verder praten? We delen graag onze visie en ervaring met je.

Annelies Ruis, Directeur WerfSelect, annelies@werfselect.nl, 06-54227874

De marketingorganisatie van de toekomst

Op 13 februari sprak Rob Beltman bij Topmarketeers Network over de toekomst van marketing en organisatorische consequenties. Duidelijk is dat de veranderingen in het marketingvak sneller gaan dan het licht. Uit onderzoek blijkt dan ook dat marketeers zich in brede zin niet klaar voelen voor de ontwikkelingen die op ons af komen.

Rob vroeg de aanwezige marketeers aan welke van de kernfuncties van marketing zij op dit moment de meeste tijd besteden:
– waarde ontdekken: waar ligt de ‘sweet spot’ in de markt
– waarde organiseren: middelen en competenties klant- en marktgericht organiseren
– waarde communiceren: uitdragen van waarde naar klanten, stakeholders en de maatschappij
– waarde bewijzen:aantonen van duurzame, onderscheidende meerwaarde
Het accent bleek onder de aanwezigen flink te verschillen. Misschien een leuke vraag om zelf ook eens te beantwoorden?

Rob schetste een beeld van de ontwikkeling van het marketingvak. Marketing beweegt zich van het tijdperk van productie en distributie, gevolgd door het tijdperk van communicatie en branding, naar het tijdperk van klantrelatiemanagement tot het tijdperk van sociale netwerken. Een wezenlijk onderdeel van marketing in de toekomst wordt dan ook het begrijpen van sociale netwerken. De marketeer zal onderdeel moeten worden van de dialoog. De rol van marketing wordt het ontwikkelen, beheren en activeren can het netwerk van partners, (potentiële) klanten en beïnvloeders via een combinatie van owned, paid en earned platformen.

Duidelijk is dat marketing te belangrijk is in de toekomst om puur aan de marketingafdeling te worden overgelaten. Bij het designen van de organisatie van de toekomst gelden 5 principes:
– wendbaardheid
– kortcyclische orientatie
– digital by design
– skills voor structure
– regisseur van relevantie

De bijeenkomst gemist?

Heb je de bijeenkomst gemist en ben je nieuwsgierig geworden? Rob heeft het boek De marketingorganisatie van de toekomst uitgegeven.

Over de spreker
Rob Beltman is marketingstrateeg en expert op het gebied van klantgericht ondernemen. Vanuit de overtuiging dat klantgericht ondernemen vraagt om multidisciplinair samenwerken richtte Rob in 2014 H3ROES op. Dit is een coöperatieve vereniging van professionals die samen Nederland klantgerichter willen maken.

Wet DBA uitgesteld

Wat betekent dat? Arbeidsrechtsadvocate Anneke Meulenveld van Boontje Advocaten schreef hierover onderstaande column.

‘Staatsecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer op vrijdag 18 november 2016 laten weten dat de implementatietermijn van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt verlengd tot tenminste 1 januari 2018. wat betekent dit nu voor de komende rijd, kunnen de modelovereenkomsten de prullenbak in en komt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) weer terug? Nee en nee. De Wet DAB wordt uitgesteld, maar niet ingetrokken.

In zijn Tweede Voortgangsrapportage legt Wiebes uit dat er op dit moment onrust heerst en onzekerheid bestaat. Opdrachtgevers zijn huiverig zzp’ers in te huren en zzp’ers zijn bang hun opdrachten kwijt te raken. Wiebes wil deze onzekerheid zoveel mogelijk wegnemen. Voorop staat dat echte ondernemers moeten kunnen ondernemen. Daarom schort hij de handhaving op tot de knelpunten zijn opgelost.

 Wat gebeurt er de komende tijd?

  • Tot 1 januari 2018 kunnen opdrachtnemers en opdrachtgevers geen boete of naheffing krijgen. De Belastingdienst krijgt een andere rol en gaat vooraf coachen in plaats van achteraf beboeten. Belangrijk is dat “kwaadwillenden” nog steeds wel beboet kunnen worden. Een kwaadwillende is volgens Wiebes “de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).’Vervelend genoeg is hierover in de praktijk natuurlijk nog steeds discussie mogelijk.
  • In de tussentijd gaat het kabinet bekijken hoe de begrippen “gezag” en “vrije vervanging” aan te passen zijn aan het huidige maatschappelijke beeld van de arbeidsverhouding. Velen vinden het onbegrijpelijk dat (aan de onderkant van de arbeidsmarkt) relatief gemakkelijk buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt als maar voldaan wordt aan het criterium “vrije vervanging”, terwijl (veelal aan de bovenkant van de arbeidsmarkt) men geacht wordt in dienstverband te werken zodra er sprake is van een “gezagsverhouding”. In dat laatste geval gaat het om de zelfstandige professional die wordt ingehuurd voor een specifiek project waarbij het door de opdrachtgever beoogde resultaat telt, maar waarbij de wijze waarop dit wordt bereikt geheel aan de professional is. Wanner is dan sprake van een gezagsverhouding? Nu er op dit moment geen oplossing voor deze onzekerheid bestaat, is er tot 1 januari 2018 geen handhaving op deze groep, aldus Wiebes. Dat geeft aan deze professionals de zekerheid dat zij tot die tijd niet aanlopen tegen boetes of naheffingen. Zodra nieuwe begrippen zijn vastgesteld, wordt de handhaving eventueel aangepast.
  • Wiebes belooft meer duidelijkheid over de vraag wanneer het gebruik van een (model)overeenkomst echt nodig is, maar vooral: wanneer die niet nodig is. In heel veel situaties is er namelijk geen twijfel over dat een (fictieve) dienstbetrekking ontbreekt. Desalniettemin zal hij opdrachtgevers en opdrachtnemers die vooraf zekerheid vragen, deze niet weigeren. Hiermee lijkt het dus ook de komende tijd nog steeds mogelijk overeenkomsten ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen.
  • Wiebes maakt ook nog een opmerking over de ketenregeling (maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in twee jaar) in sectoren waar veel met tijdelijke opdrachten wordt gewerkt. Op dit moment kunnen cao-partijen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al verzoeken bepaalde functies in een bedrijfstak aan te wijzen waarvoor bij cao meer tijdelijke contracten gesloten kunnen worden (maximaal zes contracten in vier jaar). Dat kan als het voor die functies “bestendig gebruik” is en vanwege de “intrinsieke aard van de bedrijfsvoering” noodzakelijk is te werken op basis van tijdelijke contracten. Hij stelt dat de minister open staat voor verzoeken van sociale partners om daar waar nodig passende maatregelen te nemen, zoals bij de omroep, de media en in de kunst- en cultuursector.Conclusie

Een klein beetje onzekerheid over de Wet DBA wordt met het uitstel tot 1 januari 2018 weggenomen. Tegen schijnzelfstandigheid en “kwaadwilligen” wordt echter nog onverkort opgetreden. Het is dan ook nog steeds noodzakelijk te blijven werken met goede opdrachtovereenkomsten en in de praktijk ook te werken conform die overeenkomsten. In april 2017 zal Wiebes bezien of een verdere verlenging van de implementatietermijn tot een datum na 1 januari 2018 gewenst is.’

Toch nog niet helemaal gerust? Neem dan contact op met Anneke Meulenveld van Boontje Advocaten, 020-5040301.

 

WerfSelect heeft haar contracten met opdrachtgevers en interim-managers laten aanpassen door Anneke Meulenveld. De basis van de nieuwe contracten is de modelovereenkomst van de fiscus, aangevuld met andere relevante punten. Hoewel de wet dus nog een tijd niet wordt gehandhaafd passen wij deze nieuwe contracten toe om zo goed mogelijk op de wet in te spelen. Dit geeft, binnen de huidige discussies over de wet, de meeste zekerheid voor onze opdrachtgevers, interim-managers en onszelf. Daarbij is het niet alleen belangrijk om de contracten op orde te hebben, maar vooral ook de feitelijke situatie conform de wet in te richten. 

We zijn je graag van dienst om veilig in te huren. Natuurlijk denken we ook graag met je mee als je met vragen zit omtrent dit onderwerp.

Annelies Ruis, 21 november 2016

Toptalent in marketing, communicatie, sales en online

Al duizenden PastPrecies matches verzorgd

Groot netwerk van 20.000+ kandidaten en opdrachtgevers